SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Giới thiệu

GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHỆ CAO (SHTP)

Sau 18 năm được Thủ tướng quyết định thành lập, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) đang bước qua giai đoạn phát triển mới, đặc biệt từ 2021 đến 2025 với định hướng trở thành Khu Công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo.
Trong những năm qua tại SHTP các Doanh nghiệp đã tăng dần qui mô phát triển, giá trị xuất khẩu ngày càng tang và các hoạt động R&D phát triển chiều sâu, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Các DOANH NGHIỆP đều có hoạt động nâng cấp sản phẩm, sử dụng ngày càng nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên người Việt để cho ra các sản phẩm mới. Đa số nhân sự bộ phận R&D đều là người Việt; một số doanh nghiệp có hoạt động R&D đứng đầu tập đoàn, hay khu vực, như các công ty Datalogic, Samsung, Nidec... Một số tập đoàn lớn như Nidec, Samsung… đã và đang hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển hoạt động R&D của các tập đoàn tại SHTP.

SHTP là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ năm 2002. Ngoài SHTP, chủ trương của UBND TPHCM phát triển thêm một Khu công viên khoa học và công nghệ quan trọng kết nối các quận 2, 9 và Thủ Đức cùng với chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức – thành phố trực thuộc thành phố trong cấu trúc đô thị sáng tạo phía Đông TP. HCM - một địa chỉ hấp dẫn để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực cho hoạt động công nghệ cao.
Ngoài ra, dự án Công viên Khoa học và Công nghệ TP.HCM (khu công nghệ cao thứ 2) được xây dựng trên diện tích hơn 197 ha, sẽ tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực như IoT, các ứng dụng robot, in 3D, công nghệ blockchain…
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp, SHPT đã điều chỉnh các chính sách hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề CNC, dịch vụ hậu cần CNC và phụ trợ CNC. Số lượng doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp vệ tinh ngày càng nhiều kéo theo đó nhu cầu đáp ứng văn phòng cho các Doanh nghiệp ngày càng tăng.