SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tham quan tòa nhà

quầy lễ tân
LỄ TÂN
Sảnh
AMI Shop
Ngân hàng Shinhan
7-Eleven
ATM BIDV
BlueStar 1
PASSIO COFFEE
PASSIO COFFEE
Information Units In The SCS Building
SẢNH LỄ TÂN
In ấn
Tổng quan 1
Phòng họp - Tầng trệt
Tiện ích 5
Sảnh 2
Bãi xe 1
Sảnh 4
Phòng họp - Tầng trệt 01
Tổng quan 7
SCS Mini shop
Tổng quan 9
Khu vực ATM
Tổng quan 5
Sảnh 1
Sảnh 3
Sảnh 7
Sảnh 6
Bãi xe 5
Bãi xe 4
Bãi xe 3
Bãi xe 2
Chỗ ngồi 6
Chỗ ngồi 3
Chỗ ngồi 5
Chỗ ngồi 2
Bluestar
BlueStar 8
BlueStar 9
Sảnh
sảnh