Hotline: 0908.018.025 - 0902.707.141
Thông tin hữu ích

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Những ưu đãi cao nhất theo luật cho các dự án đầu tư vào khu Công nghệ cao TP.HCM
10/03/2016

1. Thuế suất thu nhập doanh nghiệp:

2. Thuế xuất khẩu:

- Miễn thuế xuất khẩu cho sản phẩm công nghệ cao.

3. Thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu cho

- Trang thiết bị, máy móc, linh kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu tạo tài sản cố định và cho hoạt động nghiên cứu & phát triển.

- Bán thành phẩm, linh kiện nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu.

4. Các ưu đãi mềm:

- Ưu tiên hợp tác, đặt hàng, sử dụng máy móc thiết bị và nhân lực nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu phát triển của Khu CNC.

- Các khóa học đào tạo về tiếng Anh kỹ thuật, kỹ năng mềm, kỹ năng kỹ thuật với chi phí ưu đãi tại Trung tâm đào tạo của Khu CNC.

- Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM.

- Hỗ trợ xin visa ra vào nhiều lần cho chuyên gia nước ngoài.

Tin tức khác