SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Đọc báo thay bạn

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20/06/2022
Ngày 17/06/2022, Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao TPHCM (BQL.SHTP) ban hành công văn số: 664/KCNC-QLDN “V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Nguyên tắc chung: Bên cạnh việc chấp hành các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và Bộ, ngành, các hoạt động, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải đạt "Mức độ an toàn" của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TPHCM - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế ban hành bộ tiêu chí đánh giá gồm 03 phần:

A. Tiêu chí an toàn chung (TCATC): áp dụng cho tất cả hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực.

B. Tiêu chí đặc thù (TCĐT): áp dụng tuỳ theo hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:
B1. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện ma tuý
B2. Đối với ký túc xá, khu nội trú của cơ sở giáo dục
B3. Đối với cơ sở sản xuất
B4. Đối với cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ...)
B5. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

C. Tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống (TCAU)

Ban quản lý Toà nhà Sacom-Chíp Sáng xin thông tin tới toàn thể Khách hàng được biết. Chi tiết Quý Khách hàng vui lòng tải về file bên dưới.

Trân trọng, 

Tải về: 664_KCNC_QLDN.pdf

Tin tức khác