SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Sự kiện

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
03/10/2023
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm) và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý tòa nhà SCS đã tiến hành treo các poster tuyên truyền, cổ động các cán bộ, nhân viên làm việc trong tòa nhà thực hành sống xanh.


Hình ảnh poster tuyên truyền sống xanh được dán ở tòa nhà SCS

Vào ngày 30/09/2023, các cán bộ, nhân viên công ty TNHH Sacom - Chíp Sáng (SCS) đã tích cực tham gia sự kiện “Ngày Môi trường Xanh năm 2023” (SHTP Green Day), góp phần giữ môi trường trên địa bàn trở nên xanh, sạch, đẹp.


Cán bộ, nhân viên BQL.SCS tích cực tham gia sự kiện
 

Tin tức khác