Hotline: 0908.018.025 - 0902.707.141
Tin tức

Sự kiện

Cùng SCS hường ứng giờ Trái Đất 27/03/2021
27/03/2021
Chiến dịch Giờ Trái đất Việt Nam diễn ra trong suốt những năm qua đã luôn thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân Việt Nam ở mọi tầng lớp khác nhau. Tiếp nối chiến dịch bảo vệ môi trường trong năm 2021, Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao TP.HCM tiếp tục hưởng ứng với vai trò phát động và hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Thời gian thực hiện vào lúc 20h30 đến 21h30 ngày 27/03/2021 (Thứ Bảy). 

Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, khuyến khích mỗi cá nhận và doanh nghiệp tiến hành những biện pháp tiết giảm, tái sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quý giá. 
SCS luôn cố gắng cập nhật xu hướng sử dụng nguyên liệu xanh, thân thiện với môi trường thay thế những nguồn năng lượng truyền thống; tăng cường các mảng xanh khu vực xung quanh tòa nhà. 
Bằng cách tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi sau này.
Hưởng ứng theo Chiến dịch và nhằm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, SCS cùng hưởng ứng chiến dịch do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể hơn như sau:
-      Tuyên truyền và thông tin về chiến dịch Giờ Trái đất, sử dụng điện tiết kiệm cho các khách thuê trong tòa nhà.
-      Thực hiện hành động tắt điện trong 01 giờ vào lúc 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019.
-      Tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20 giây khi tham gia lưu thông trên đường bằng xe máy để giảm phát thải khí thải gây biến đổi khí hậu. Ưu tiên sử dụng xăng sinh học (E5).
-      Vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng những hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc.

Trên tinh thần thiết thực ủng hộ chương trình “Giờ Trái Đất 2021”, SCS là một thành viên trong Khu Công nghệ cao rất mong các cán bộ, công nhân viên làm việc tại tòa nhà SCS nói riêng và toàn bộ Khu Công nghệ cao TP.HCM nói chung cùng gia đình nhiệt tình tham gia một số các hoạt động hưởng ứng của Chiến dịch Giờ Trái đất 2021. Hãy chung tay, góp sức  làm cho thế giới tốt hơn “Hành động nhỏ, Ý nghĩa lớn” góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Tin tức khác