SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Sự kiện

SCS CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
17/04/2018

Sáng ngày 17/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) đã diễn ra tại Toà nhà Sacom- Chíp Sáng (SCS), Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bàn chủ toạ (từ phải qua): ông ​Hoàng Trí Cường- phó Chủ tịch SAM, ông Nguyễn Hải Dương- Chủ tịch Hội đồng quản trị SAM, ông Trần Anh Vương-TGĐ SAM

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, TGĐ Công ty TNHH Sacom-Chíp Sáng (SCS)

Ông Phạm Trần Hữu Trí, Trưởng ban quản lý toà nhà SCS.

Công ty TNHH Sacom- Chíp Sáng là công ty có 73,75% vốn góp của SAM. Toà nhà SCS là nơi tổ chức các sự kiện như Hội nghị quốc tế thường niên của Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Lãnh sự quán Mỹ cũng tin tưởng chọn SCS tổ chức Hội thảo Thành phố thông minh, Tổng cục hải quan ra mắt thành lập Chi cục hải quan Khu công nghệ cao,.. và hôm nay SCS rất tự hào góp phần cùng SAM tổ chức Đại hội cổ đông 2018 thành công tốt đẹp.

Đại hội cổ đông thường niên đã trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác.

http://samholdings.com.vn/sam-dat-muc-tieu-tang-truong-tren-20/

Tin tức khác