SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Thông báo

SCS tri ân & chia sẻ khó khăn cùng khách thuê trong dịch Covid-19

SCS tri ân & chia sẻ khó khăn cùng khách thuê trong dịch Covid-19

01/04/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tòa nhà SCS đã chủ động các biện pháp thực hiện quyết liệt phòng chống (Chi tiết theo “Bảng trích lược tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tính đến ngày 01/04/2020” đính kèm), cung cấp các cẩm nang, các biện pháp hỗ trợ cũng như cập nhật cho các khách thuê thông tin, diễn biến của dịch bệnh, quy trình, kịch bản phối hợp ứng phó với các trường hợp phát hiện nhiễm/nghi nhiễm bệnh… Facing the complicated evolution of the Covid-19 epidemic, SCS Building took the initiative in taking drastic measures to prevent it (See details in the "Summary of the status of implementation of the Covid-19 epidemic prevention measures" as of April 1, 2020 "attached), providing handbooks, supporting measures as well as updates to tenants information, disease movements, processes, scenarios with cases detected / suspected infection ... Ngoài việc đem đến môi trường làm việc an toàn, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của khách thuê và người lao động, Công Ty TNHH Sacom – Chíp Sáng (SCS) quyết định thực hiện tri ân khách thuê văn phòng tại tòa nhà thông qua gói hỗ trợ giảm giá 10% phí thuê văn phòng (chưa bao gồm VAT) từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020. In addition to providing a safe working environment, the best protection for the health of tenants and employees, Sacom - Chip Sang Co., Ltd. (SCS) decided to perform gratitude to tenants in the building via the 10% discount of office rental (excluding VAT) from April 1, 2020 to June 30, 2020.
Hướng dẫn về làm việc từ xa và/hoặc tự cách ly sau khi đi công tác hay khi thuộc nhóm F3 trở lên

Hướng dẫn về làm việc từ xa và/hoặc tự cách ly sau khi đi công tác hay khi thuộc nhóm F3 trở lên

17/03/2020