SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Các loại hình dự án đầu tư tại khu Công nghệ cao
11/03/2016

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư vào Khu CNC thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

a) Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học công nghệ 100% vốn nước ngoài.

2. Dự án đầu tư vào Khu CNC thuộc trường họp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

a) Dự án được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng không phù họp quy hoạch Khu CNC; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất không phù họp quy hoạch Khu CNC;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

c) Dự án thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẰU TƯ

Dự án đầu tư vào Khu CNC không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư gồm:

a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản xuất sàn phẩm công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, thành lập trung tâm nghiên cứu và triển khai thuộc các lĩnh vực: (i)Công nghệ thông tin, truyền thông, vi điện tử; (ii)Công nghệ sinh học phục vụ trong sản xuất dược phẩm, y tế và môi trường; (iii)Cơ khí chính xác và tự động hóa; (iv)Công nghệ vật liệu mới, năng lượng mói, công nghệ nano; (v)Các lĩnh vực phù họp danh mục công nghệ và sản phẩm ưu tiên đầu tư phát triển của quốc gia;

b) Dự án cung cấp dịch vụ công nghệ cao như kiểm định - giám định chất lượng, cung cấp khí gas công nghiệp;

c) Dự án cung cấp dịch vụ dân sinh phục người lao động trong Khu CNC như nhà trẻ, trường mầm non, y tế, siêu thị, nhà hàng, nhà sinh hoạt công nhân, trung tâm thể thao;

d) Dự án phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động và cho Khu CNC;

e) Dự án phát triển tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, hệ thống kết cấu hạ tầng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu hút đầu tư công nghệ cao.

 

Tin tức khác