SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
20/06/2017
1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
SCS tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng viếng thăm website SCS.
Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến nhu cầu liên hệ của Quý khách, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên công ty, nội dung liên hệ
2- Phạm vi sử dụng thông tin
Những thông tin chúng tôi thu thập trên website SCS nhằm phản hồi nhanh chóng những yêu cầu trực tuyến của Quý khách, mang đến thông tin về sản phẩm và phát triển dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng.
3- Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin khách hàng được lưu trữ không giới hạn thời gian trong Nhật ký khách liên hệ của SCS. Quý khách có thể liên hệ yêu cầu cập nhật, hoặc hủy thông tin liên hệ, hoặc từ chối nhận theo dõi thông tin gửi từ SCS thông qua gọi điện thoại trực tiếp hoặc email được công bố trên website SCS
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH SACOM – CHÍP SÁNG
Lô T2-4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Khách hàng liên hệ qua điện thoại hoặc email như tại Điều 3
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
SCS cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bất kỳ đối tượng nào khác trừ khi:
+ việc cung cấp này được sự đồng ý nhằm hoàn chỉnh yêu cầu từ Quý khách (như hỗ trợ liên hệ Ban quản lý Khu công nghệ cao về cấp giấy phép đầu tư, kết nối với đối tác cung cấp dịch vụ phụ trợ trong khu công nghệ cao, kết nối với nhà thầu thi công nội thất,…)
+ có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam

Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời với Điều khoản sử dụng. Vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng tại: http://scs.vn/thong-tin-huu-ich/dieu-khoan-su-dung.html

Tin tức khác